Etikett: läsning

  • Verklighetsbaserade böcker – hur sanna är de egentligen?

    Verklighetsbaserade böcker – hur sanna är de egentligen?

    Verklighetsbaserade böcker kallas en viss kategori av litteratur. Men vad är egentligen det där vi kallar “verkligheten”? Är det något konkret och objektivt, som vi alla kan sluta upp runt? Nej, faktiskt inte. Vad som är verkligt och inte handlar ofta om subjektiva upplevelser. Om du inte låter dig övertygas om detta, kan du göra…