Verklighetsbaserade böcker – hur sanna är de egentligen?

Verklighetsbaserade böcker

Verklighetsbaserade böcker kallas en viss kategori av litteratur. Men vad är egentligen det där vi kallar “verkligheten”? Är det något konkret och objektivt, som vi alla kan sluta upp runt? Nej, faktiskt inte.

Vad som är verkligt och inte handlar ofta om subjektiva upplevelser. Om du inte låter dig övertygas om detta, kan du göra ett litet experiment. Be en vän till dig skriva ned en redogörelse för vad ni pratade om och vad som hände förra gången ni sågs. Ta gärna en träff som skett alldeles nyss. Skriv sedan själv ned vad du tycker försiggick under ert möte.

När du sedan jämför era berättelser, kommer du sannolikt märka att de skiljer sig åt. Kanske lite grann, kanske mycket. Men de kommer inte vara identiska.

Ändå har ni vid tillfället båda trott er befinna er i samma verklighet. Just detta är varför böcker som inte är ren fiktion kallas för “verklighetsbaserade” böcker, och inte till exempel “sanna” böcker eller “verkliga” böcker. De är baserade på verkligheten – men de kommer aldrig kunna skildra någon objektiv sanning.

Författare färgar verklighetsbaserade böcker

Detta är värt att ha med sig när man läser verklighetsbaserade böcker. I dag är bokhandlare och streamingtjänster fyllda av böcker som är baserade på verkligheten – och med det menas att de är baserade på en version av verkligheten. Någon har återberättat ett skeende, och gjort det utifrån den blick som de själva sett på den. Även om en helt utomstående part skriver en bok om något som hänt, kommer slutresultatet alltid vara färgat av den som skriver och de röster som författaren lyssnat till under sin research.

Memoarer och biografier

En underavdelning till det som kallas “verklighetsbaserade böcker” är memoarer och biografier. De här böckerna avhandlar en persons liv, antingen hela livet eller en utvald del av det. En memoar skrivs av personen i fråga själv (eventuellt med hjälp av medförfattare eller spökskrivare) och kan även kallas självbiografi. En biografi skrivs av en författare om någon annan person.

Kanske är det enklare att ta till sig tanken om att en bok är skriven ur en viss subjektiv synvinkel när det kommer till just memoarer och självbiografier. Den som berättar om sig själv är självklart präglad av sina egna åsikter och är dessutom vad man skulle kunna kalla för partisk. Något neutralt omdöme om ett liv eller en situation kommer sällan levereras i en memoar eller en självbiografi. Men det betyder inte att en sådan inte är läsvärd! Att ta del av en persons version av en händelse är ofta betydligt mer intressant än att läsa en kronologisk lista av de faktiska händelserna.

All litteratur är både verklighet och fiktion

Vad är egentligen meningen med litteratur? Många skulle påstå att det är att kunna kliva in i en annan verklighet än den egna. Genom att dela våra subjektiva upplevelser skapas förståelse och medkännande människor emellan, och det skulle kunna påstås att världen, det vill säga den verklighet vi upplever oss vara i, på så sätt blir en mjukare plats att leva på. Däremot kan myntet snabbt vändas, för den som bokstavstroget läser verklighetsbaserade böcker som en skildring av den objektiva sanningen (som vissa filosofer alltså menar inte ens finns).

I den växande genren av verklighetsbaserade böcker, memoarer och biografier finns stora litterära och mänskliga upplevelser att hämta. Men som med all text, bör de läsas källkritiskt. Vem anser vad och varför? Med den frågan i bakhuvudet kan din läsning av verklighetsbaserade böcker både fördjupas och förbättras. För glöm inte att all litteratur både är verklighet och fiktion, och att den skapas i mötet med läsaren.