Här kan du söka på samtliga titlar som utgivits på svenska sedan år 2000. Registret är under uppbyggnad, så alla titlar finns ännu inte inlagda. ”;

VAD VILL DU SÖKA PÅ I KATALOGEN
Nedanstående finns att välja på
Pricka i det du vill använda och klicka på GODKÄNN

\n”;

echo ”

”;
echo ”(Person är någon som är involverad i titeln t.ex förfatare, tecknare mfl)”;
echo ”

\n”;
echo ”
”; echo ””;
echo ”Visar en viss titel/alla titlar som en viss person/alla personer har utgivit”;
echo ”\n”;
echo ”
”;
echo ”Visar vad en viss person/alla personer har utgivit under ett eller alla år”;
echo ”\n”;
echo ”
”;
echo ”Visar vad ett visst förlag/alla förlag har utgivit under ett eller alla år”;
echo ”\n”;
echo ”
”;
echo ”Visar vad som utgivits inom en viss kategori/alla kategorier under ett eller alla år”;
echo ”\n”;echo ”
”;
echo ”Visar titlar inom ett viss pris/alla priser under ett eller alla år”;
echo ”\n”;echo ”

\n”;
echo ” echo ”
TITEL och/eller PERSON
\n”;
echo ” echo ”
PERSON och/eller UTGIVNINGSÅR \n”;
echo ” echo ”
FÖRLAG och/eller UTGIVNINGSÅR \n”;
echo ” echo ”
KATEGORI och/eller UTGIVNINGSÅR \n”;
echo ” echo ”
PRISER och/eller UTDELNINGSÅR

”;
echo ”

”;
echo ”

”;
echo ”

\n”;
[/insert_php]

Add a comment

You must be logged in to comment.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet