Deckarkatalogen

Vid årsskiftet 2008–09 las ”Jury – tidskrift för deckarvänner” ned, saknad av många. Bland de saker som Jury gav sina läsare fanns den årliga ”Deckarkatalogen”, under den sista perioden sammanställd av Jurys Anders Hammarqvist och Johan Wopenka i samarbete med ”deckarbibliotekarien” Thomas Böös på Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna.
Katalogen förtecknade all kriminallitteratur som publicerats i Sverige under det aktuella året, såväl svensk som översättningar, plus bl.a. nyutgåvor, referenslitteratur, finlandssvenska deckare och böcker som endast har perifer anknytning till genren, men som ändå kan vara av intresse för svenska deckarvänner. Endast böcker avsedda för offentlig spridning listas, alltså inte privattryck för en strängt begränsad läsekrets som inte skickats till pliktbiblioteken.
”Deckarkatalogen” har varit ett ovärderligt hjälpmedel för inte enbart Jurys läsare och deckarsamlare, utan även för bibliotekarier, bokhandelsanställda, litteraturkritiker m.fl. Svenska Deckarakademin anser det därför viktigt att katalogen även i fortsättningen publiceras – här, på akademins hemsida.
Redaktörerna är desamma: Hammarqvist och Wopenka finns kvar, liksom deckarbibliotekarien, men för den svenska utgivningen har gruppen kompletterats med Nisse Scherman. Innehållet är det samma, med ett undantag: Vad det gäller nyutgåvor listas endast ett urval av dessa, nämligen äldre verk i nya upplagor – inte pocket- och andra lågprisutgåvor av böcker som publicerats under de senaste två–tre åren.

Vi arbetar på att formatera om Deckarkatalogen till en databas för att göra sökningar i materialet betydligt mycket enklare. Materialet finns dock även kvar i sin ursprungliga form. Du hittar listorna här:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Med det stora utbud av kriminallitteratur som i dag kommer från bl.a. ”print on demand”-förlag är det svårt att få en katalog helt komplett och felfri. Skulle ni upptäcka fel eller missar, kontakta redaktörerna på e-postadress bjw-forlaget@comhem.se.

Add a comment

You must be logged in to comment.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet