Ted Bergman

bergman

Hedersledamot
Invald 1974.

Född 1928. Bosatt på Lidingö. Före pensioneringen bankman till vardags. Ted Bergman avled den 22 oktober 2017.

Specialintressen:
Arthur Conan Doyles originalberättelser om Sherlock Holmes [fundamentalist] samt Ed McBains [Evan Hunter] berättelser om poliserna i 87:e distriktet.

Ett antal fackartiklar i tidskrifter, egna småskrifter och antologier.

Utgivit tidskrifterna Baker Street Cab Lantern (1963–73), 87e (1984–2000) samt Squadroom Flasher (2000– ), den sistnämnda distribuerad via nätet.

Byggt skalmodell av 221B Baker Street med ett sextiotal i skrifterna belagda föremål. Modellen ingår i Svenska Deckarbibliotekets samlingar.

Skönlitteratur:
– Museer 1958
– Nästan blind 1953

Facklitteratur:
– Time. A short paper on the magic internal calendar of Ed McBain’s 87 th Precinct stories. With a chronology 1998
– Neither seen the picture nor read the book. Literary references in Ed McBain’s 87th Precinct series 1996
– The 87th Precinct Force. A Roll. The reader’s index to Ed McBain’s 87th Precinct novels 1995
– Sherlock Holmes i Sverige. En bibliografi 1991

Add a comment

You must be logged in to comment.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: info@deckarakademin.se. För frågor kring våra priser m.m. maila info@deckarakademin.se
Hoppa till verktygsfältet