Klas Lithner

1923-2001
Några ord av Dag Hedman

Invald 1974

Kriminologen Lithner var verksam inom åklagarväsendet. Han var byråchef hos Riksåklagaren 1958?59 och krönte sin karriär som länsåklagare i Blekinge och Kronobergs län. Han följde ävenledes en akademisk bana i Sverige, Kanada och i U.S.A., vilkens höjdpunkt var erövringen 1983 av juris doktortiteln inom processrätt vid Stockholms universitet med avhandlingen Åklagararbete och åklagarroll. Under 1978 var han gästforskare vid The Department of Criminology vid universitetet i Ottawa, Kanada.

Klas Lithner var en eftersökt föreläsare i Sverige och i U.S.A. Hans repertoar omfattade lockande titlar som ”Ur juridikens skräckkammare – några bloddrypande historier”. Han var regelbunden medarbetare i DAST-Magazine och i Jury, men medverkade även i årsskrifter som Carlshamniana och Vetenskapssocieteten i Lunds årsbok. I Skånska Dagbladet var han deckarrecensent under åren 1990-2000.

Hans intresse låg främst åt det kriminologiska och det personhistoriska hållet. Legendarisk är hans sammanställning Ge mig en broms! Synpunkter på översättning av deckare från engelskan (1999.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet