Johan Asplund

Invald 1982.
Johan Asplund avled den 13 november 2018.

Enligt Nationalencyklopedin har J A varit professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet och i kultursociologi vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
Enligt egen utsago – per delvis sekretessbelagd korrespondens – har han utöver sina akademiska insatser bl. a. intresserat sig för kriminallitteratur och för (teoretiska aspekter på?) långdistanslöpning. Båda engagemangen finns belysta i hans essäsamling Ett ostämt piano är hemskt (bokförlaget Korpen, 1984); det senare har han manifesterat i flera småskrifter (Korpen), senast Angående Raymond Chandler, 2004 och som ledamot av Expressens Sherlockjury, till dess det priset lades ner för 25 år sedan. Under tidigt 80-tal recenserade han dessutom deckare i Sydsvenska Dagbladet och överraskade alltid, då som nu, med originella och ofta motströms synpunkter.
”Jag har läst deckare, thrillers och äventyrsromaner fullständigt urskillningslöst – och med stor behållning – innan jag, på grund av nödvändigheten att tjäna mitt levebröd, blev tvungen att i viss mån ägna mig också åt andra ting” och han menar att om många alltför experimentellt lagda intrigmakare låstes inne med tjugo av Erle Stanley Gardners Perry Mason-böcker ”skulle det kanske gå upp för dem att genren tar hand om sig själv bara författaren tycker tillräckligt bra om att berätta”.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet