Johan Asplund

Invald 1982.

Enligt Nationalencyklopedin har J A varit professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet och i kultursociologi vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
Enligt egen utsago – per delvis sekretessbelagd korrespondens – har han utöver sina akademiska insatser bl. a. intresserat sig för kriminallitteratur och för (teoretiska aspekter på?) långdistanslöpning. Båda engagemangen finns belysta i hans essäsamling Ett ostämt piano är hemskt (bokförlaget Korpen, 1984); det senare har han manifesterat i flera småskrifter (Korpen), senast Angående Raymond Chandler, 2004 och som ledamot av Expressens Sherlockjury, till dess det priset lades ner för 25 år sedan. Under tidigt 80-tal recenserade han dessutom deckare i Sydsvenska Dagbladet och överraskade alltid, då som nu, med originella och ofta motströms synpunkter.
”Jag har läst deckare, thrillers och äventyrsromaner fullständigt urskillningslöst – och med stor behållning – innan jag, på grund av nödvändigheten att tjäna mitt levebröd, blev tvungen att i viss mån ägna mig också åt andra ting” och han menar att om många alltför experimentellt lagda intrigmakare låstes inne med tjugo av Erle Stanley Gardners Perry Mason-böcker ”skulle det kanske gå upp för dem att genren tar hand om sig själv bara författaren tycker tillräckligt bra om att berätta”.
Enligt somliga av de yngre i SvDA. Där han valdes in 1982 men vars möten han av geografiska skäl sällan bevistar, råder det visst tvivel om Asplund faktiskt existerar i sinnevärlden eller är ett mytologiskt begrepp. För alternativ 1 talar hans regelbundna och plikttrogna medverkan i våra läsgrupper plus det faktum att dåvarande sekreteraren hade ett trevligt samtal med honom – eller någon som svarade i hans ställe – så sent som sommaren 2009.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet