Ivar Harrie

1899-1973.

In memoriam av Dag Hedman.

Invald 1971.

Efter att ha tagit sin filosofie licentiatexamen i Lund 1922 redigerade Harrie fram till 1924 studenttidskriften Lundagård. Hans fortsatta yrkesmässiga gärning var huvudsakligen inom dagpressen, under åren 1926-40 i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 1940?44 i Dagens Nyheter och därpå fram till 1959 som chefredaktör för Expressen, som under hans tid utvecklades till Nordens största dagstidning.

Han var vidare verksam som litteratur- och teaterrecensent, som essayist och som översättare av en rad klassiska dramer.

I början av 1930-talet ingick Harrie tillsammans med författarna Sten Selander och Gunnar Serner (pseudonymen Frank Heller), professorn i nationalekonomi Eli Heckscher och Kungl. postverkets chef Anders Örne i en kommitté som skulle övervaka Albert Bonniers förlags utgivning av deckarklassiker, främst moderna sådana.

Add a comment

You must be logged in to comment.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet