Ledamöter

Sedan grundandet den 16 april 1971 har Svenska Deckarakademin haft sammanlagt bortåt 60 ledamöter; Maj Sjöwall och Per Wahlöö delade stol fram till Per Wahlöös bortgång 1975. Några ledamöter har av olika skäl dragit sig tillbaka, och i stället kallats till hedersledamöter. De kan fortfarande delta i akademins arbete i den utsträckning de själva önskar.
Nuvarande presidium består av Bibbi Wopenka (preses), Dag Hedman (vice preses), Karin Alfredsson (sekreterare), Nisse Scherman (skattmästare) och Christina Wahldén (övrig ledamot). Observera att presentationerna nedan är komponerade av ledamöterna själva om ej annat anges.

Nuvarande
Ordinarie Ledamöter:
Karin Alfredsson
Jan Arnald
Tomas Arvidsson
Kerstin Bergman
Ulf Durling
Katarina Gregersdotter
Anders Hammarqvist
Dag Hedman
Bo R Holmberg
John-Henri Holmberg
Per Olaisen
Mårten Sandén
Nisse Scherman
Ninni Schulman
Aino Trosell
Karin Wahlberg
Christina Wahldén
Gunilla Wedding
Bibbi Wopenka
Johan Wopenka

Hedersledamöter:
K. Arne Blom
Jean Bolinder
Thomas Böös
Inger Frimansson
Bo Lundin
Maria Neij
Marie Peterson
Maj Sjöwall
Veronica Sjöstrand

Tidigare

Barbro Alving
Johan Asplund
Göran Bengtson
Ted Bergman
Kjell-Olof Bornemark
Jan Broberg
Torsten Ehrenmark
Jan-Olof Ekholm
Jan Ekström
Jörgen Elgström
Karl G. Fredriksson
Lilian Fredriksson
Ivar Harrie
Otto Holm
Anna Jansson
Torsten Jungstedt
Dagmar Lange
Klas Lithner
Sune Lundquist
Iwan Morelius
Kristina Ohlsson
Uno Palmström
Lena Persson
P. G. Peterson
Åke Runnquist
Kjell Stensson
Hans Stertman
Olov Svedelid
Sven Sörmark
Herbert Tingsten
Ulla Trenter
Helene Tursten
Gunnar Unger
Sven Westerberg
Staffan Westerlund
Bertil R. Widerberg
Per Wahlöö
Ulf Örnkloo

Add a comment

You must be logged in to comment.

Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet