Search results for: lena persson

 
 1. admin

  Lena Persson

  by
  1944-1999

  Invald 1984

  Lena Persson var född 1944 och uppvuxen i Lund, läste litteraturhistoria och gick igenom Journalistinstitutet i Göteborg och kom sedan främst att verka i Stockholm. Hon hade många intressen och strängar på sin lyra, de flesta inom ramen för ett brett populärkulturellt engagemang – med hennes egna ord: ”bl a rockmusik, horror och sf, d v s allt som gör livet ljust och glatt”.

  Som författare förknippas hon kanske mest med diverse skriverier utifrån ett kvinnligt genusperspektiv – hon var en drivande kraft bakom Kvinnokalender och Fnitter och redaktör för antologierna Folkhemsprinsessorna och Damkonfekt och salta bönor – men hon gjorde sig också känd och uppskattad för sina revytexter och sina språkbrukarkåserier i Moderna tider. Överallt dök hon upp och överraskade omvärlden med kloka, välformulerade, spirituella och finkornigt humoristiska synpunkter på dagens aktualiteter, bl a i olika radioprogram och som radiorecensent i DN.

  Kriminallitteratur var en av hennes stora specialiteter. Hon var enormt beläst, satt som kritiker i Expressens Sherlock-jury tills priset lades ner 1987 och var hedersledamot i SDA i 15 år före sin förtidiga död 1999.

  Läs gärna något av vad hon publicerade i deckartidskriften JURY, exempelvis ”Trehundratjugosjunde bidraget till serien om varför man egentligen läser deckare” (i nr 2/82) och/eller den artikel i nr 1/83 där hon entusiastiskt ivrar för tillkomsten av ett nationellt deckarbibliotek – det som för övrigt så småningom, 1989, invigdes i Eskilstuna och där sedan dess SDA har sina vår- och höstmöten.

 2. admin

  Ledamöter

  by

  Sedan grundandet den 16 april 1971 har Svenska Deckarakademin haft sammanlagt bortåt 60 ledamöter; Maj Sjöwall och Per Wahlöö delade stol fram till Per Wahlöös bortgång 1975. Några ledamöter har av olika skäl dragit sig tillbaka, och i stället kallats till hedersledamöter. De kan fortfarande delta i akademins arbete i den utsträckning de själva önskar.
  Nuvarande presidium består av Bibbi Wopenka (preses), Dag Hedman (vice preses), Karin Alfredsson (sekreterare), Nisse Scherman (skattmästare) och Christina Wahldén (övrig ledamot). Observera att presentationerna nedan är komponerade av ledamöterna själva om ej annat anges.

  Nuvarande
  Ordinarie Ledamöter:
  Karin Alfredsson
  Jan Arnald
  Tomas Arvidsson
  Kerstin Bergman
  Ulf Durling
  Jan-Olof Ekholm
  Katarina Gregersdotter
  Anders Hammarqvist
  Dag Hedman
  Bo R Holmberg
  John-Henri Holmberg
  Per Olaisen
  Mårten Sandén
  Nisse Scherman
  Ninni Schulman
  Aino Trosell
  Karin Wahlberg
  Christina Wahldén
  Gunilla Wedding
  Bibbi Wopenka
  Johan Wopenka

  Hedersledamöter:
  K. Arne Blom
  Jean Bolinder
  Thomas Böös
  Inger Frimansson
  Bo Lundin
  Maria Neij
  Marie Peterson
  Maj Sjöwall
  Veronica Sjöstrand
  Ulla Trenter

  Tidigare

  Barbro Alving
  Johan Asplund
  Göran Bengtson
  Ted Bergman
  Kjell-Olof Bornemark
  Jan Broberg
  Torsten Ehrenmark
  Jan Ekström
  Jörgen Elgström
  Karl G. Fredriksson
  Lilian Fredriksson
  Ivar Harrie
  Otto Holm
  Anna Jansson
  Torsten Jungstedt
  Dagmar Lange
  Klas Lithner
  Sune Lundquist
  Iwan Morelius
  Kristina Ohlsson
  Uno Palmström
  Lena Persson
  P. G. Peterson
  Åke Runnquist
  Kjell Stensson
  Hans Stertman
  Olov Svedelid
  Sven Sörmark
  Herbert Tingsten
  Helene Tursten
  Gunnar Unger
  Sven Westerberg
  Staffan Westerlund
  Bertil R. Widerberg
  Per Wahlöö
  Ulf Örnkloo


Deckarakademin

Välkommen till Deckarakademins hemsida. Vi är en obunden organisation som sedan 1971 verkar för kriminalgenrens bästa bl a genom att ge ut antologier med såväl fakta som fiktion och genom att uppmärksamma kriminallitterära förtjänster genom att dela ut ett antal priser.

Kontakta oss

För frågor kring hemsidan: bibbi.wopenka@gmail.com. För frågor kring våra priser m.m. maila bibbi.wopenka@gmail.com
Hoppa till verktygsfältet